Sơn siêu trắng nội thất cao cấp

Là sản phẩm sơn nước Acrylic cao cấp trang trí nội thất, màng sơn mịn, đẹp dùng làm trắng trần